PRIVACY STATEMENT

Privacy statement van Stropjedas.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer:54939070

Artikel 1 Definities

In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

  • Stropjedas.nl: de gebruiker van deze privacy statement en de beheerder van de website www.stropjedas.nl
  • bezoeker: de bezoeker van de website;
  • klant: de bezoeker die op de website een bestelling plaatst;
  • website: de website www.stropjedas.nl

Artikel 2 Privacy

2.1 Stropjedas.nl draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Stropjedas.nl aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

2.3 Alle gegevens die door Stropjedas.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Deze gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de klant. De werknemers van Stropjedas.nl en door Stropjedas.nl ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de klant te respecteren.

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stropjedas.nl
Lekdijk 176
2865LH Ammerstol
info@stropjedas.nl

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens

4.1 Stropjedas.nl legt gegevens vast wanneer een bezoeker van de website producten bij Stropdassenwebshop.nlbestelt of anderszins contact heeft met Stropjedas.nl.

4.2 Stropjedas.nl verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum) voor de volgende doeleinden:

  • het versturen van de bestelde producten;
  • het beheren van een klantenbestand;
  • het verzenden aan de klant van elektronische berichten met informatie over producten en diensten van Stropjedas.nl.

Artikel 5 Het recht van verzet

5.1 De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

5.2 Verzet kan door de klant op de volgende wijzen worden aangetekend:

  • a. schriftelijk naar het in artikel 3 van deze privacy statement vermelde adres;
  • elektronisch naar het e-mailadres info@stropjedas.nl

5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.

5.4 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6 Beveiliging van gegevens

Stropjedas.nl draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

Artikel 7 Klikgedrag

Op de website van Stropjedas.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

Artikel 8 Gebruik van cookies

Stropjedas.nl kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina’s. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Stropjedas.nl op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Artikel 9 Websites van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 10 Wijziging gegevens

Op verzoek verleent Stropjedas.nl aan klanten toegang tot alle informatie die Stropjedas.nl van hun bijhoudt. Verder biedt Stropjedas.nl klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Stropjedas.nl van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact met Stropjedas.nl  opnemen op het adres genoemd in artikel 3 van deze privacy statement. Indien de klant vindt dat de website of het handelen van Stropjedas.nl niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de klant contact met Stropjedas.nl op nemen.

Artikel 11 Contact

Indien de bezoeker vragen heeft over deze privacy statement, dan kan hij contact met Stropjedas.nl opnemen via de in artikel 3 van deze privacy statement genoemde contactgegevens.

Artikel 12 Wijzigingen

Stropjedas.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement.